Trụ sở chính : Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không - ACC
178 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 04.38521545    Fax: 04.38537196
Email:
acc@acc-qp.com.vn